Seclore EDRM

Az információvédelmi technológiák fejlődésének legújabb szintjét az IRM (Information Rights Management) megoldások kínálják

Az IRM megoldások nem az egész médiát és annak másolását, hanem magát a tartalmat (fájlt) védik egészen a keletkezésüktől. Bárhova, bármilyen csatornán (lokális másolat, email csatolmány, pendrive) is kerül ki az információ a felhasználóhoz, a dokumentum önmaga hordozza a védelmi rendszerét, így az egyénileg érvényesíthető, tehát biztonságos, mégis rugalmas.

A védelem ebben a megoldásban tehát az információk titkosításával, a felhasználók és tevékenységük azonosításával, funkciók korlátozásával és a tevékenységek naplózásával történik.

A működés során tehát az IRM rendszer titkosítással látja el a dokumentumot, majd egy központi szerveren eltárolja a titkosítás feloldásához szükséges kulcsot és a hozzáférési információkat, vagyis hogy ki, mikor, mettől-meddig, milyen jogosultsággal használhatja az adott állományt.

Ezt követően bárhova is kerül a fájl, csak az IRM szerveren történő authentikálást követően válik hozzáférhetővé a tartalom, ami központilag auditált és elemezhető. A távolban tárolt információhoz való hozzáférés központilag visszavonható.

Jogosulatlan felhasználók tehát nem férhetnek hozzá a védett tartalomhoz, mert a dokumentumban tárolt hivatkozás alapján, a Policy Serveren lévő hozzáférési feltételek érvényesítéséhez a szervertől való sikeres engedélyezés szükséges. Csak a sikeres authentikáció után működik a megnyitás, valamint további műveletek (pl. nyomtatás). Jogosulatlan felhasználó számára a dokumentumok megnyitásakor egy információ jelenik meg a valódi tartalom helyett, mely ismerteti, hogyan lehet hozzáférni a tartalomhoz.

A rendszer képes az AD (Active directory) kapcsolatra is, így egy nagyvállalati környezetbe is könnyen integrálható. A rendszer által kezelt formátumok az irodai és műszaki fájltípusokra is kiterjednek, de számuk folyamatosan növekszik.